fredag 25. februar 2011

44. John Olav Larsen.

John Olav Larsen.

John Olav Larsen var evangelist det meste av sin tid, knyttet til Det norske Indremisjonsselskap, og var en tid lærer ved bibelskolen i Staffeltsgate. Men i årene 1971 til 1976 var han generalsekretær i Den Indre Sjømannsmisjon og senere landsekretær i Misjonsalliansen. Han døde i 2009 81 år gammel og var fra Hellvik ved Egersund. Han stod i mange vekkelser flere steder i landet. Godt kjent ble møtene i Sør-Audnedal i Agder. I 1957 og 1958 talte han på Jordal Amfi på stormøter i hovedstaden. I begynnelsen av 1960-årene startet han også Justøya Bibelcamp. Han har også talt f. eks. i Trondheim domkirke. I de siste årene av sitt liv var han prestevikar i Den norske Kirke.

Et særtrekk ved Larsen var hans åpne sinn, frimodige forkynnelse og treffende bilder og illustrasjoner. Der var han en mester. Han kunne fortelle morsomme historier og noen trodde kanskje at den lette tonen var selve poenget. Men så kunne han øyeblikkelig snu hele poenget om til et veldig alvor som ofte satt som naglet i sinnet vårt. Hans forkynnelse var kanskje ikke dyptgående dogmatisk sett, men han kall var å være vekkelsesevangelist. Og der var han klar med tale om omvendelse og tro på Jesus som veien til himmelen.

Larsen hentet mange ideer fra USA der han var i 1958 og hørte bl. a. Billy Graham. I Norge ble han en tid kalt for ”Norges Billy Graham”. Rolf Listrøm fra Sverige var med i mange år som sanger, men han hadde også andre sangere med seg. Den siste tida bodde han på sykehjem på Bryne.

Han skrev flere bøker og hefter:
En åpen dør 1957, Den nye begynnelse 1958, Elsket av Gud 1961, Fra høvelbenk til misjonsmark 1964, Kraft fra det høye 1968, Gi deg nå helt til Jesus 1969, Gud vil vekkelse 1970, Det glade fastland 1975.
-

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.