torsdag 3. februar 2011

36. John Owen

John Owen - kort biografi.

Owen var engelsk teolog f. 1616 I Stadham I Oxfordshire, England og døde 1683. Tolv år gammel kom han til Queen’s College I Oxford der han tok sin BA-grad I 1632 og MA i 1635. I denne tiden arbeidet han så hardt at han sov bare 4 timer hver natt og ødela dermed sin helse ved så hardt arbeid. I 1637 ble han fordrevet fra Oxford på grunn av ulydighet.

Nå ble han kapellan for familien til Sir Robert Dormer i Ascot, men ved uro I landet mistet han flere rettigheter. En tid var han I stor tvil om framtida og religionen.

I 1642 gav ha nut sin første bok, Oversikt over Arminianimsen. Han bode en tid I Essex og ble gift og hadde elleve barn.

Skjønt han var formelt knyttet til den Presbyterianske kirke, var Owens syn på kristen tro og liv mer likt De uavhengige („The Independents“) og mer og mer styrket i sitt syn. Han var representant for mange som gikk bort far de episkopale og holdt seg til den moderate form for presbyterianere. Hans syn kommer fram i boka Pastorer og folkets plikter (Duty of Pastors Distinguished).

Han var i Fordham til 1646. I april talte han til parlamentet og gav så ut skriftet Tanker om kirkens styre, der han viste at han var på vei bort fra den Presbyterianske kirke.
Folket i Coggeshall I Essex inviterte ham nå til å bli deres pastor. Her viste han sitt nye syn og grunnla en menighet etter kongregasjonalistiske prinsipp. Og året etter utgav han skriftet Eshcol og på andre måter talte mot Armenianismen. Det var en urolig tid politisk i England nettopp da.

Han ble nå kjent med Cromwell som tok han med til Irland i 1649 som sin kapellan. Han skulle også ta seg av Trinity College. Og her begynte striden med Baxter. Året etter fulgte han med Cromwell til Skotland, men året heretter var han tilbake i Essex. I sept. 1653 fikk han graden D.D. og kom senere til Oxford. Framover mot 1660 skrev han bøker og underviste ved universitetet.

I 1660 ble han sammen emd andre utstøtt av den engelske kirke og bodde en tid i barndomsbyen Stadham der han samlet en menighet omkring seg i hjemmet. Resten av livet var han en aktet leder av de protestantiske dissenterne. Han var pastor i en kirke i London og skrev nå mange av sine store bibelkommentarer og andre skrifter. I 1883 døde han i  og ble begravet i London. Han var høyt aktet blant puritanerne og bøkene hans trykke si stadig nye opplag.
-

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.