fredag 4. februar 2011

39. Sokrates


 Sokrates
  Platon taler om Sokrates død i dialogen Fadon, og i dialogen Kriton gjengis en samtale i fengslet mellom Sokrates og hans venn Kriton. Det er bare et par dager før han tømmer gidtbegeret i 399 f. Kr.[i] Ingen ting av det Sokrates muligens skrev er bevart. Alt vi vet om ham er det vi har fra Platons dialoger. Men dermed får vi også noen hovedtrekk i hans filosofi, og avslutningen av hans liv.

(mer)

[i].Platon: Kriton og Faidon. Til (ny)norsk ved Anfinn Stigen. 1973.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.