onsdag 2. februar 2011

35. Homer.

Homer


Homer (gresk Homēros) var en gresk forfatter som man mener levde omkring år 800 f.Kr. Etter tradisjonen er han forfatter av to viktige verker i den vestlige kultur, Odysseen og Iliaden. Tidligere menete man at Homer også hadde skrevet andre dikt, men flere av dem er tapt.

Vi vet lite om denne mannen. Uklarhetene om dette blir gjerne kalt  det homeriske spørsmålet. En gresk legende sier at Homer var blind og sanger. Men det er usikkert om han i det hele tatt har levd, og om han har skrevet disse disse bøkene, eller om han bare har samlet dem og skrevet dem ned. Forskerene er uenige om det. Kanskje er de resultat av en muntlig tradisjon fra f. eks. Athen.

Etter tradisjonen var altså Homer blind, men det har vært uenighet om hvor han kom fra. Men geografien i Iliaden tyder på at det er oppstått i det vestlige Lilleasia (Tyrkia).

Spørsmålet om hvem Homer egentlig er, ble tatt på alvor på 1800-tallet. Noe endelig svar har man ikke funnet på det.

Da det vestromerske keiserdømmet gikk under på 400-tallet, forsvant greskkunnskapene i Vest-Europa gradvis. Nå overtok latin som de lærdes spårk. Til og med Bibeelens greske og hebraiske originaltekster ble nå erstattet med den latinske oversettelsen Vulgata. Leontius Pilatus fra Calabria ble tilskyndet av Boccaccio til å oversette Iliaden og Odysseen til latin i årene fram til 1362.

Konstantinopel blev erobret av tyrkerne i 1453, og da flyktet mange lærde til Vesten og tok med seg bøker og dokumenter. Flere av dem slo seg ned i Firenze, som etterhvert ble et sentrum for renessansen.

Da Homer på 1500-tallet begynte å bli lest i Vest-Europa, viste det seg at han kom til kort overfor romeren Vergil. Homer skriver om umoral i historiene sine. Gudene praktiserer incest og hor uten motforestillinger.

Homer ”skrev” altså to store bøker som fremdeles blir lest, nemlig Iliaden og Odysseen. De er blant de første bøkene vi har i europeisk litteratur. De er av de få som er bevart for ettertiden, og var allerede høyt skattet i det gamle Hellas. De har også stor betydning for den verdslige, vestlige kultur. En marmorbyste av Homer er utstilt i Louvre.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.