tirsdag 1. februar 2011

31. Wilhelm Friedrich Besser.


Wilhelm Friedrich Besser.

Wilhelm Friedrich Besser var født 27. September 1816 i Warnstedt og døde 26. September 1884 i Niederlössnitz. Han var tysk luthersk prest og teolog.

Wilhelm Friedrich Besser var sønn til presten Johann August Wilhelm Besser (1780–1841) og studerte ved Universitetet i Halle i 1835 og etter to år reiste han til Berlin og studerte videre ved universitetet der.

I år 1838 kom han til Halle der han underviste ved universitetet der. Takket være hans lærer Ernst Wilhelm Hengstenberg, ble Besser huslærer hos major von Schenkendorf og predikant og prest i Wulkow. I 1841 skrev han med tungt hjerte under et unionsskrift (”Revers”). Det innebar at han forpliktet seg til lydighet mot kongen og særlig den enighet som var kommet i stand i 1817 mellom de lutherske og reformerte kirker. Han tilbakekalte sin underskrift i 1845 av samvittighetsgrunner. Dermed ble han avsatt som prest i 1847.

Han hadde giftet seg i 1842 med frk. Jucunde Mühlmann. Etter tapet av prestetjenesten søkte han kontakt med gammel-lutheranre i Breslau, og i 1848 ble han prest for den lutherske menighet i Pommern. Besser kom også inn i styret for Leipziger-misjonen og senere prest i Waldenburg i Schlesia. I påsken 1884 trakk han seg tilbake på grunn av sykdom og døde allerede 26. sept. samme år i Niederløssnitz.

Besser er blitt kjent i Skandinavia for sine ”Bibellesninger”. Han skrev flere bind med forklaringer over bøker i NT. I 1864 var han prest for soldatene i den tysk-danske krig og skrev om sine erfaringar som øyenvitne der i boka Drei Wochen auf dem Kriegsschauplatz. To år etter skrev en ny bok om dette - Sechs Wochen im Felde. Han skrev bl. a. også en biografi over misjonær John Williams.

Hans bibellesninger omfatter disse bind:
1. Lukas-evangeliet.
2. Jesu lidelses-og herlighetshistorie i to deler.
3. Apostlenes Gjerningar i to deler.
4. Johannes-evangeliet.
5. Johannes’ brever.
6. Peters brever.
7. Romerbrevet i to deler.
8. Første Korinterbrev.
9. Andre Korinterbrev.
10. Matteus-evangeliet s.m. Markus-evangeliet.
11. Galaterbrevet.
12. Efeserbrevet.

- I tillegg skrev han bl. a. også en bok om Paulus.
---

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.