tirsdag 1. februar 2011

30. James Hudson Taylor


James Hudson Taylor

James Hudson Taylor (21 mai 1832 - 3 juni 1905) var en betydelsefull engelsk misjonær og grunnla Kina innlandsmisjon. Han var fra Barnsley i Yorkshire der faren var apoteker og metodistisk lekpredikant. Faren fortalte gutten om Kina, og alt som 17-åring var han klar over at han skulle bli misjonær der.

Hudson Taylor studerte i ungdommen medisin for å reise til Kina.  I 1853 ble hans planer virkeliggjort, da han ble sendt ut til Kina av Kinas evangeliseringsselskap. 1856 begynte Hudson Taylor sitt arbeid i Ningpo der han var evangelist. Snart brøt han førbindelsen med sitt selskap. Hudson Taylor mente at de ikke skulle låne penger og sette seg i skyld for å drive misjonen. Det var mot Guds ord. Han hørte om Georg Müller som arbeidet blant barn i Bristol og bare bad til Gud om penger. Det var veien han skulle gå også. 1860-65 besøkte Hudson Taylor England på grunn av dårlig helse.

I 1865 grunnla han Kina innlandmisjon (engelsk forkortelse: CIM). Det skulle være en trosmisjon og ikke et organisert arbeid. Han krevde ingen utdannelse av misjonærene, bare en levende tro. Selskapet skulle ikke setta seg i skyld. Bare Gud skulle man be om penger og ikke mennesker. Arbeidet er evangelisk og arbeidere fra alle kirkesamfunn kan være med der.

Hovedsaken var fra begynnelsen evangelisering i det indre  Kina. Guds ord skulle forkynnes ved evangelister som reiste omkring i landet. Tanken var at det ville framskynde Kristi gjenkomst, slik det står i  Matt. 24: 14 og 2. Pet. 3, 12. Denne teologiske tanken var vanlig blant en del kristne på hans tid.

Hudson Taylor var en storslagen religiös personlighet, en uvanlig troens og bønnens mann. Han opplevde stor framgang, når han framstilte sine tanker og planer. I 1866 kunne han reise til Kina med mange medarbeidere. De reiste inn i landet, men først etter 1876 fikk de framgang og utvidet arbeidet også i Europa. De fikk bl. a. en avdeling i Noreg og Sverige.

Et viktig tilskudd kom i 1884 da sju studenter i Cambridge gikk inn i misjonen. De ble kalt Sjustjernen.

De engelske og amerikanske universitetene ble etter hvert oppmerksomme på dette arbeidet, noe som ble til hjelp. Hudson Taylor og Kina innlandsmisjon gjorde en stor innsats i misjonen i Kina på 1800-talet. Men noe er blitt modernisert og forandret med årene. Det faste misjonsarbeidet har fått mer rom og blitt mer akseptert.

Da Taylor døde i 1905, hadde han åpnet misjon i den siste provinsen i landet. Tjenesten var på en måte fullført for ham. Men misjonstanken og innsatsen i Østen fortsetter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.