torsdag 20. januar 2011

14) Frits Larsen

Frits Larsen

Hans far hette Peter Kristian Larsen og
hans mor Hanne Katrine, f.Lyster. Det
kom syv barn til sammen. Frits var den
eldste sønnen. Peter Larsen ble frelst
som ung. Frits syntes det var en stor
gave å få vokse opp i den familiearv
som han fekk vokse opp i. Det var et
meget fattig hjem, et stille hjem. I
hjemme brukte de
Rosenius`husandaktsbok.
Gjennom far og gjennom Luthersk
Missionsforenings højskole (LMH),
møtte Frits Larsen, Rosenius.
Han har sagt om det at det har betydd
mer enn han kunne tolke.
Da Frits var 10 år, gjekk han en dag sammen med sin farfar. Da sa han til ham:
Frits! Vil du love meg at du leser meget i din Bibel? Dette var noe som Frits
aldri glemte. Det ble en påminnelse for ham, livet igjennom.

Frits Larsen kunne tenkt seg å bli adjunkt eller lektor, på en statsskole. Men
dette ble avbrudd i stuedietiden, da tankene på andre ting kom.
En dag kom det en mann til ham på kollegiet, der han bodde, og spurte om han
kunne tenke seg å overta en bygning på Bornholm, og så starte en skole for
Luthersk Missionsforening. Jeg vil dekke for deg i 10 år for alt underskudd.

Da svarte Frits at det kunne han ikke. Det er ganske umulig. Jeg verken kan
eller vil. Men vi bøyde våre kne i sammen og bad til Gud om denne sak. Mens
de lå der, talte Gud så sterkt til Frits at Han sa til ham:
Du skal ende på en slik skole en dag. Det sa han ikke til ham, men han følte det
selv.
Slik skulle det altså ende. Det var på LMH at Frits fikk sin livsoppgave.

Talen som skolens første forstander Frits Larsen holdt ved indvielsen av
skolen 6/5- 1923.
"Skolen her står som vitnesbyrd om det mægtige ord: "Jeg, Herren din
Gud, er med dig!" Dette ord bar Luther i hans kamp, og det står bagved
mange bevægelser inden for kirken.
Mange kender ikke hemmeligheden, der står bagved det ord, og de ved
ikke, hvilken styrke, der ligger deri.
Vi, der står sammen om denne skole, har erfart det, og vi forstår hvorfor
dette værk er blevet til. Med tak overtager vi skolen.
På denne dag gælder akkurat det samme, som ved det hidtidige arbejde:
"Jeg, Herren din Gud, er med dig!"
Det er feststemning hos os, og mange har bidraget dertil.
Organist Laumann med sit korværk, vore sangere, vore mange gæster, til
dels langvejsfra. Tag hilsen og tak med hjem.
Det er vort håb i kommende dage, at Gud vil være med jer og med os.
Skolens arbejdere er kun mennesker, men vor stræben skal gå ud på at
være noget for de unge.
Vi går ikke efter døgnets vind, men hvor Gud fører. Vi ønsker en ungdom
til Herrens ære, en ungdom, der bruker sin uddannelse og sine naturlige
evner til en åndelig højnelse.
Ikke i storhed, men i dybde og alvor skal det kendes, at denne skole er
blevet til.
Velkommen til jer unge, og gid jeres ophold må blive til velsignelse!"

OPPBRUDD
Det var på LMH at Frits fikk sin livsoppgave. Men nå nærmet tiden seg for at det
snart var slutt. Han sa opp sin stilling, reiste fra skolen 3. Oktober 1962. "Så
gikk Larsen ind til sin sidste sommer på højskolen, og det har ved mange
lejIigheder sagt ham: Nu er det sidste gang. Nu er det sidste gang, jeg beder
med den nyankomne elev, holder det foredrag, ledet elevfesten, leder
afslutningen på et højskolekursus. Han gik stille med det, indtil
oktobernummeret af Båndet kom: »Denne gang skriver jeg det sidste nummer.
Så er det løb kørt, og de 40 skoleår gennemlevede. Det er et kort spand, når der
ses tilbage. Tiden har ilet. Men det har været en eneste lang, indholdsrig linie.
Der er ikke et år foran det andet i indhold, men der er liv langs hele vejbanen.«

I elevbladet "Båndet" kunne vi lese følgende: "Så er da de 40 år gået. Det var
gode år under Herrens ledelse og omsorg. Havde han trukket sin hånd tilbage,
var det ikke gået. Det er en stor glæde at nævne, at dette arbejde var ikke gået,
om der ikke først havde været en tro og helt igennern pålidelig højskolemor
gennem 36 år. Christa Larsen var enestående til at samle trådene, til at leve
med eleverne og arbejdet, til at være noget for børnene, som groede til, og til at
opmuntre til at tage fat. Jeg bøjer mig gerne i dyb og stille tak. Siden har Gerda
Larsen været skolen en god højskolemor og en dygtig økonoma. Dertil kommer,
at hun har været børnene og ikke mindst børnebørnene en god hjælper og ven,
som de nu er bundet til. Vi to og vore børn er mere bundet til denne skole, end
vi har lyst til at sige jer. Det er ikke, fordi vi er glade for det, at vi rejser, men vi
mener, at tiden er moden, og at andre nu skal fortsætte. Vi står i et godt forhold
til alle vore medarbejdere i køkken, i have og på ejendom, i skolearbejde og i
hjemmenes liv. Det er en god ånd, som hviler over dette farvel. Det må vi sige
til Guds ære.
Skolens, elevforeningens og bibelskoleelevforeningens styrelse har alle
behandlet os såre godt såvel under en trang sygdomstid, som et svært farvel og
dannelsen af et nyt hjem. Det hele har fået et harmonisk præg, og I skal have
vor bedste og hjerteligste tak. Tak for 40 år på den skole, hvor Gud satte os.
Gerda og Frits Larsen."
Højskolen holdt avskjedsfest for Gerda og Frits Larsen den 30.September. Frits
Larsen minnet om ordet fra Salme 78,72: "Han ledede dem med kyndig hånd",
så sa Larsen: "Det er Gud, der har gjort det, det beror på ham og ikke på os,
når der er velsignelse I denne sal"
Den 3. oktober reiste de fra LMH, og flyttet til Hou i Vendsyssel.

Men Frits Larsen skulle ikke få
oppleve så mange år av sin
pensjonisttilværelse. Den
11.Desember 1968 døde han I
en trafikkulykke.
15.Desember ble han
begravet på Nyhuse kirkegård
i Hillerød. En av Larsens
elever, sogneprest Hans Erik
Nissen (tidligere forstander
ved LMH), holdt
begravelsestalen over ordet
fra Fil.1,21. "For for meg er
livet Kristus og døden en
vinning."


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.