mandag 19. august 2013

Barnes.Albert Barnes.
Albert Barnes var født i staten New York I USA 1. Des. 1798. Han studerte teologi ved Princeton teologiske seminar og tok eksamen I 1820. Deretter ble han ordinert til prest i den presbyterianske kirke i 1925 og var prest i Morristown og senere i Philadelphia. 

Han ble anklaget for vranglære i 1836, men ikke dømt. Det var på grunnlag av noen uttalelser i hans kommentar til Romerbrevet i 1835. Det gjaldt særlig han syn på synden og forsoningen. Det førte til bitterhet mellom de konservative og et nyere syn i kirken. Hovedsaken ved hans avvik i lære var at han ikke trodde på arvesynden. Og det henger sammen med at han mente at Adam syndet som enkeltperson og ikke som representant for hele etterslekten. Derfor har han også strev med å tolke Rom. 5, 12-19.

I nyere utgaver (helt fra 1800-tallet) har utgiveren av kommentaren satt inn en lang note som holder fram det ortodokse syn på synd og nåde, og forklarer hvor det er slik. Adam står som representant for helle etterslekten, og derfor gjelder også forsoningen i Kristus hele verden.

Han var en god predikant som hang sammen med at hans kommentarer til Bibelen var svært populære. Det ble trykt i større opplag enn noen annen i Europa og Amerika. Det er sagt at hans kommentarer over NT var trykt i over en million eksemplarer i 1870. Han skrev også kommentarer til Jobs bok, Salmene og profetene Jesaja og Daniel, men de ble ikke så mye brukt og akseptert. Her har han tatt med kritiske merknader til Bibelen som han har forenklet.. Han skrev også andre bøker, bl. a. om slaveriet.
Barnes døde i 1870 i Philadelphia.

 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.