lørdag 21. april 2012

52) Matthew Henry.


Matthew Henry.

Puritansk bibelfortolker.
Matthew Henry var en engelsk prest i puritansk tid som bl. a. skrev en bibelkommentar til hele Skriften. Den tas med her fordi den brukes i vår tid også i Norge. Flere bibelskoler bruker den, og mange predikanter har hatt stor nytte av Henry. Derfor er det på sin plass å vise fram noe av denne mannen.
Han var født 28. oktober 1662 og døde 22. juni 1714. Han var puritaner men levde etter den første puritanske tid med sin forfølgelse og åndelige strid. Likevel bar han med seg arven fra den tiden med bibeltroskap og grundig bibelopplæring som kjennetegn. Faren var prest i den engelske kirke, men ble fratatt embetet kort før sønnens fødsel. Gutten fikk en vanskelig fødsel, født for tidlig og svak. De tenkte at han ikke ville leve opp og døpte ham dagen etter fødselen. Faren ville ikke at de skulle bruke korstegnet over ham, men presten turde ikke la det være. Korstegnet var en skikk fra den engelske kirke som de frikirkelige (the non-conformists) ikke ville bruke.
Han regnet sin omvendelse til året 1672 – ti år gammel, og studerte ved et frikirkelig seminar i London. Helt fra barndommen tenkte han på å bli prest og bestemte seg til slutt for den presbyterianske kirke. Først var han i Chester og deretter til sin død i Hackney. Hans hovedoppgave i siste del av livet var hans store bibelkommentar som begynte å komme ut i 1704. Da han døde ti år senere, var ikke Det nye testamentet ferdig. Andre lærde menn fullførte dette (brevene og Åpenbaringen) ved å bruke hans notater og fylle ut det som manglet. Men den siste del er ikke av samme kvalitet som den første.
Henry var en mester i å bruke illustrasjoner, metaforer og analogier. Her er hele Bibelen så å si inndelt i hovedpunkter og underpunkter til stor hjelp for oss som skal prøve å få tak i innholdet i Bibelen. Metodistpredikanten Whitefield hadde lest alle seks bind 4 ganger, bokstavelig på kne og kalte forfatteren «den store Henry». Også Spurgeon i London var begeistret for kommentaren og brukte den flittig.
To dager før han døde, sa han til en venn: «Et liv som er brukt i tjeneste for Gud, og i samfunn med ham, er det beste liv som kan leves her i verden.» Hans siste tekst var Jer. 31, 18 i Nantwich ved London der han døde. To dager etter ble hans legeme ført til Chester og begravet der. Blant dissenterne var det knapt en menighet der de ikke takket Gud for Henry og det han hadde betydd for folket.
Hans kommentar til hele Bibelen blir stadig utgitt på nytt i den opprinnelige seksbinds-utgaven. Den er også utgitt i en ettbinds-utgave der noe er forkortet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.